Милутин Поповић,
Предсједник

Есад Омерхоџић,
Потпредсједник

Славица Слатинац,
Предсједник
Надзорног одбора

Славиша Кузмановић,
Директор такмичења